• DSA - Dutch Spring Association
  • The Dutch Spring Association

DSA

Zonder metalen veren, ziet ons dagelijkse leven er volstrekt anders uit. Minder makkelijk en vooral minder veilig, want veren zorgen onder andere voor beweging en dus voor comfort, veren verbinden onderdelen en spelen een cruciale rol bij het meten of regelen van krachten. Veren worden toegepast in in duizenden producten, zijn essentieel voor de consument en onmisbaar voor de industrie. In veren is veel technische kennis verwerkt.

Dutch Spring Association

In Nederland wordt de kwaliteit van de verenindustrie sinds 1990 bewaakt door de Dutch Spring Association. Deze brancheorganisatie van Nederlandse fabrikanten van technische veren vertegenwoordigt met 15 leden circa 90% van de Nederlandse verenproductiecapaciteit.

Kennis, expertise en uitwisseling van ervaringen

De DSA behartigt de economische- en technische belangen van de Nederlandse verenindustrie, en van haar leden in het bijzonder. Daarbij voert kwaliteit de boventoon en ontwikkelt de DSA initiatieven waarbij kennis, expertise en uitwisseling van ervaringen centraal staan. Lees meer… Tegelijkertijd onderneemt de DSA stappen om de onderlinge samenwerking tussen haar leden te stimuleren.